Jordy Kúdigy és ľamo de ľhotel Kasa Ṭoṭ de Bàrcinon, Ketalània, Teremedó. Es va fer amic de les protagonistes de les dues primeres temporades de la sèrie, la Kimberly i la Karla.

Història

En Jordy Kúdigy apareix per primera vegada al capítol 2 (Visita a un hotel). Quan les dues noies coneixen en Jordy Kúdigy, el responsable de ľhotel Kasa Tot, comencen a ficar-se en els problemes de la Flota Esteŀlar de la Federació, perquè en Jordy revela que ell també és un oficial de la FEF que alhora treballa a ľhotel i encara que ofereix a les noies unir-se a la FEF, elles rebutgen ľoferta afirmant que prefereixen quedar-se com a simples ciutadanes. No obstant això, les noies tenen molta tecnologia robada de la FEF. Més tard, les dues noies comencen a tenir un interès per visitar la Terra, planeta original de la FEF, i busquen maneres per aconseguir aquest objectiu.

Al capítol 4 (Segueix la teva manera), la Kimberly i la Karla van a ľhotel Kasa Tot per parlar amb en Jordy, però ell no hi és. Llavors la Kimberly agafa un objecte de la FEF per fer-se invisibles i entren en el despatx ďen Jordy per investigar. Creuen un portal i acaben en una sala amb instruments ďalta tecnologia. I en Jordy està en aquesta sala, que diu que això és altament secret i no poden dir gens a ningú ďaquesta sala. Després en Jordy explica a les noies que aquesta sala és una sala secreta que pertany a la FEF, i des ďaquí en Jordy té el control de diverses coses, algunes amb el permís de ľalcalde de Bàrcinon, i a més des ďaquí pot contactar amb la Terra.

Al final de la temporada 1, veuen que alguna cosa succeeix amb en Jordy i comencen a veure coses estranyes, i descobreixen ľexistència ďun món paraŀlel anomenat “Mirall”, on tot està duplicat però amb les personalitats inverses, i en aquest univers Teremedó va ser destruït i només queden uns pocs teremedosians que han sobreviscut, i en Jordy explica que en aquest univers, els humans són anomenats terrans i estan sota el comandament ďun imperi salvatge i sàdic. En Jordy passa un temps en aquest univers, mentre que el substitueix el seu doble ďallà. També ľalmirall de la Terra parla amb les noies sobre el Yusma, el seu doble malvat en el món paraŀlel.

A la temporada 2, li ofereixen a la Kimberly entrar en un programa de telerrealitat, i estarà en una casa on hi ha càmeres que graven tot el que succeeix. La Kimberly s’alegra molt amb això. Al capítol 14 (Toqueu el dos!), en Jordy és expulsat de la FEF, però havia donat a les noies una missió a les instaŀlacions de la FEF. Al capítol 16 (La Terra, 2a Part), la regenta Andrea agafa la Kimberly i la Karla, i les coŀloca en uns tubs ďèxtasi inconscients. Es descobreix que el Jordy del món paraŀlel està del costat ďella, però ella el traeix i també el posa en un tub inconscient, i revela que està planejant fer una fusió del seu cos amb el cos del Jordy de ľunivers normal. En una esfera de transport, el Yusma i ľİhi Kadse volen aturar ľAndrea, però fallen i també són capturats. ĽAndrea intenta canviar la història, perquè treballa per a algú desconegut. En Jordy s’enfronta amb ľAndrea, però és derrotat per ella i mor. ĽAndrea fusiona els dos Jordys amb èxit, i després el mata. Envia ľİhi Kadse del món paraŀlel al passat on comença a viure una vida sota el nom de Lola i com si fos ďuna família de ľArgentina. Els anys passen, i Josep Maria 19 s’enamora ďella, i ell se n’enamora més quan acaba la seva relació amb ľİhi Kadse normal. Després esborra la memòria a tots els habitants de Teremedó sobre les germanes Duver§a, i envia la Kimberly i la Karla també al passat, al 2013, a ľesglésia on està la Kirannis (la Creació Àuria), on tots a ľesglésia creuen que les germanes són ďallà i sempre han estat a ľesglésia. Les germanes Duver§a tenen un accent com el de la República Dominicana, i tot i que encara tenen els seus noms originals, tenen vides i pares diferents, com si fossin de la Terra. Al final de la sèrie, algú desconegut amb la forma ďuna silueta parla amb ľAndrea, i li diu que es veuran molt ràpid, i ľAndrea li diu que té ganes de veure’l i li diu “Amo de les Innocències”, marcant una aliança entre la regenta Andrea del món paraŀlel i ľenigmàtic Amo de les Innocències.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.